Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

11 Prinsip Etika Kejururawatan : Definisi Etika, Tatasusila dan AkhlakPeningkatan pesat ilmu dan teknologi dalam semua bidang serta peningkatan pengetahuan awam turut memberi kesan kepada peningkatan permintaan masyarakat terhadap kualiti perkhidmatan kesihatan termasuk perkhidmatan kejururawatan. Ini merupakan cabaran kepada profesion kejururawatan dalam membangunkan profesionalisme di samping memberikan perkhidmatan yang berkualiti. Kualiti perkhidmatan yang tinggi memerlukan asas komitmen yang kukuh berdasarkan etika dan moral yang tinggi.

Sikap etika profesional yang kukuh setiap jururawat akan dicerminkan dalam setiap langkah, termasuk penampilan diri dan keputusan yang dibuat dalam bertindak balas terhadap situasi yang timbul. Oleh itu, pemahaman yang mendalam tentang etika dan moral serta penerapannya menjadi bahagian yang sangat penting dan asas dalam menyediakan penjagaan kejururawatan di mana nilai pesakit sentiasa dipertimbangkan dan dihormati.

Definisi Etika, Tatasusila dan Akhlak


1. Etika ialah peraturan atau norma yang boleh dijadikan rujukan kepada tingkah laku seseorang yang berkaitan dengan perbuatan baik atau buruk dan merupakan tanggungjawab moral.

2. Tatasusila adalah sesuatu yang telah diketahui, diketahui, diulang-ulang dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan atau perbuatan yang nyata.

3. Akhlak adalah tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat atau merupakan standar tingkah laku yang harus diperhatikan apabila seseorang menjadi anggota kelompok atau masyarakat di mana dia berada atau nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam kumpulan dalam mengawal tingkah laku mereka. Oleh itu, akhlak adalah sebahagian daripada etika, dan etika adalah ilmu akhlak, manakala akhlak adalah satu unit nilai yang digunakan manusia sebagai asas untuk tingkah laku mereka. Jadi etika kejururawatan ialah satu bentuk ekspresi bagaimana jururawat harus mengurus diri mereka sendiri, dan etika kejururawatan dikawal dalam kod etika kejururawatan.

Prinsip Etika Kejururawatan dan Penerangannya


1. Autonomi 

Autonomi bermaksud self regulation, prinsip moral ini menjadi asas kepada perawat dalam memberikan asuhan kejururawatan dengan menghormati pesakit, bahawa pesakit adalah seseorang yang mampu menentukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Jururawat mesti melibatkan pesakit dalam membuat keputusan tentang penjagaan kejururawatan yang diberikan kepada pesakit.

Prinsip autonomi adalah berasaskan kepercayaan bahawa individu mampu berfikir secara logik dan mampu membuat keputusan sendiri. Orang dewasa dianggap cekap dan mempunyai kuasa untuk membuat sendiri, memilih dan mempunyai pelbagai keputusan atau pilihan yang mesti dihormati oleh orang lain. Prinsip autonomi adalah satu bentuk penghormatan terhadap seseorang, atau dilihat sebagai perjanjian tanpa paksaan dan bertindak secara rasional. Autonomi adalah hak kebebasan individu dan kebebasan yang menuntut diskriminasi diri. Amalan profesional mencerminkan autonomi apabila jururawat menghormati hak klien untuk membuat keputusan tentang penjagaannya.

Penerapan prinsip moral autonomi dalam asuhan kejururawatan misalnya, seorang jururawat semasa memberi suntikan mesti memberitahu untuk apa ubat tersebut, prinsip autonomi ini dilanggar apabila jururawat tidak menerangkan sesuatu tindakan kejururawatan yang akan dilakukan, adakah tidak menawarkan pilihan, contohnya membenarkan suntikan atau suntikan dibuat di bahagian punggung.kanan atau kiri dan seterusnya. Jururawat dalam kes ini telah bertindak sewenang-wenangnya terhadap orang yang lemah.

2. Berbuat Baik (Kemanfaatan)

Prinsip beneficence oleh Chiun dan Jacobs (1997) ditakrifkan dengan kata lain melakukan kebaikan iaitu melakukan yang terbaik. Kebaikan adalah melakukan yang terbaik dan tidak merugikan orang lain, tidak merugikan pesakit. Jika bahaya, tetapi menurut pesakit itu adalah yang terbaik, jururawat harus menghormati keputusan pesakit, agar keputusan yang dibuat oleh perawat adalah yang terbaik untuk pesakit dan keluarga. Faedah bermaksud, hanya melakukan sesuatu yang baik. Kebaikan memerlukan pencegahan salah atau jahat, penghapusan salah atau jahat dan promosi kebaikan oleh diri sendiri dan orang lain. Kadangkala, dalam situasi penjagaan kesihatan, terdapat percanggahan antara prinsip dan autonomi ini.

Beberapa contoh prinsip ini dalam penerapan amalan kejururawatan adalah, pesakit mengalami pendarahan selepas bersalin, mengikut program terapi pesakit mesti diberikan pemindahan darah, tetapi pesakit mempunyai kepercayaan bahawa pemberian transfusi adalah bertentangan dengan kepercayaannya. , justeru jururawat mengambil tindakan terbaik dalam konteks penerapan prinsip moral.Ini bukan pemberian transfusi selepas pesakit memberi kenyataan bertulis keengganan. Jururawat tidak memberikan transfusi, walaupun ia membahayakan pesakit, dalam hal ini jururawat cuba melakukan yang terbaik dan menghormati pesakit.

3. Keadilan

Setiap individu mesti mendapat tindakan yang sama, adalah prinsip keadilan (Perry dan Potter, 1998; 326). Keadilan adalah keadilan, prinsip keadilan inilah yang menjadi dasar tindakan keperawatan bagi seorang perawat untuk berlaku adil terhadap setiap pasien, artinya setiap pasien berhak mendapatkan tindakan yang sama . Prinsip keadilan diperlukan untuk layanan sama rata dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip moral, undang-undang dan kemanusiaan. Nilai ini dicerminkan dalam amalan profesional apabila jururawat bekerja untuk terapi yang betul mengikut undang-undang, piawaian amalan dan kepercayaan yang betul untuk mendapatkan penjagaan kesihatan yang berkualiti.

Tindakan yang sama tidak selalunya sama, bermakna setiap pesakit diberi sumbangan yang agak sama untuk kebaikan hidupnya. Prinsip keadilan dilihat daripada peruntukan sumber yang ada, tidak bermakna ia mesti sama dari segi bilangan dan jenis, tetapi boleh ditafsirkan bahawa setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkannya mengikut keperluan pesakit. (Sitorus, 2000).

Contoh penerapan akta keadilan ini adalah dalam keperawatan di ruang penyakit bedah, sebelum pembedahan pasien harus mendapatkan penjelasan tentang persiapan pembedahan, baik pasien di ruang VIP maupun kelas III, jika perawat hanya memberikan salah satu peluang yang ia melanggar prinsip keadilan ini.

4. Tiada bahaya (Nonmaleficience) 

Prinsip mengelak daripada membunuh menekankan perawat supaya menghormati nyawa manusia (pesakit), bukan membunuh atau menamatkan nyawa. Thomhson (2000 : 113) menjelaskan tentang masalah mengelakkan pembunuhan sama seperti Euthanasia yang dengan kata lain ialah perbuatan menentukan hidup atau mati iaitu istilah yang digunakan dalam dua keadaan iaitu hidup sejahtera atau mati.

Prinsip ini bermaksud tidak menyebabkan kemudaratan/kemudaratan fizikal dan psikologi kepada klien. kewajipan jururawat untuk tidak sengaja menyebabkan kemudaratan atau kecederaan. Prinsip: Jangan membunuh, meragut nyawa orang lain, tidak menyebabkan kesakitan atau penderitaan kepada orang lain, jangan membuat orang lain tidak berdaya dan menyakiti perasaan orang lain.

Apabila berurusan dengan pesakit dengan keadaan kecemasan, jururawat mesti mengekalkan kehidupan pesakit dalam pelbagai cara . Tetapi menurut Chiun dan Jacobs ( 1997: 40) jururawat mesti menerapkan prinsip etika atau moral kepada pesakit dalam keadaan tertentu, contohnya pada pesakit koma tua, iaitu prinsip mengelak daripada membunuh, pesakit dan keluarga berhak menentukan hidup atau mati. Supaya perawat dalam membuat keputusan etika perlu melihat kepada prinsip moral yang lain iaitu beneficience, nonmaleficence dan autonomy iaitu melakukan yang terbaik, tidak membahayakan dan menghormati pilihan pesakit dan keluarga untuk hidup atau mati. Mati di sini bukan bermaksud membunuh pesakit tetapi menghentikan rawatan dan ubat dengan melihat keadaan pesakit dengan mengambil kira beberapa prinsip moral di atas.

5. Kejujuran (Kejujuran)

Kebenaran menurut Chiun dan Jacobs (1997) adalah sama dengan pengucapan kebenaran, iaitu bercakap benar atau bercakap benar. Kebenaran adalah kewajipan untuk memberitahu kebenaran atau tidak berbohong kepada orang lain atau pesakit (Sitorus, 2000).

Prinsip kebenaran bermaksud penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh penyedia penjagaan kesihatan untuk menyampaikan kebenaran kepada setiap pelanggan dan untuk memastikan bahawa pelanggan memahami. Prinsip kebenaran berkaitan dengan kebolehan seseorang untuk memberitahu kebenaran. Maklumat mesti tersedia dengan tepat, komprehensif, dan objektif untuk memudahkan pemahaman dan penerimaan bahan, dan memberitahu klien kebenaran tentang semua yang berkaitan dengan keadaannya semasa rawatan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa hujah bahawa terdapat had kejujuran seperti jika kebenaran prognosis klien untuk pemulihan adalah benar atau terdapat hubungan paternalistik yang " doktor lebih tahu" kerana individu mempunyai autonomi, mereka berhak untuk mendapatkan maklumat penuh. tentang keadaan mereka. Kebenaran adalah asas untuk membina hubungan yang saling mempercayai.

Jururawat di tempat kerja sentiasa berkomunikasi dengan pesakit, kadangkala pesakit bertanya pelbagai perkara tentang penyakit mereka, tentang keputusan ujian makmal, hasil pemeriksaan fizikal seperti, “apa tekanan darah saya, jururawat? ”, macam mana keputusan makmal saya, dik?' dan lain-lain. Jururawat harus menjawab perkara sebegini dengan betul kerana bercakap benar atau jujur adalah titik permulaan untuk membina hubungan saling percaya antara individu di mana sahaja mereka berada.

Namun, untuk menjawab soalan di atas secara jujur, perlu juga difikirkan sama ada jawapan jururawat itu memudaratkan pesakit atau tidak, kalau boleh mesti dijawab dengan jawapan yang jelas dan betul, contohnya jika pesakit bertanyakan keputusan ujian tekanan darah, mesti dijawab, contohnya 120/80 mmHg, keputusan makmal.Hb 13 Mg% dan seterusnya.

Prinsip ini dilanggar apabila keadaan pesakit membenarkan menerima jawapan sebenar tetapi jururawat menjawab salah, contohnya dengan jawapan; hasil pengukuran tekanan darah baik, makmal baik, keadaan ayah atau ibu baik, walaupun nilai hasil pengukuran baik atau buruk berbanding pesakit.

6. Menepati Janji (Kesetiaan)

Sesebuah profesion ada sumpah dan janji, apabila seseorang itu menjadi jururawat bermakna mereka sudah bersedia untuk bersumpah dan berjanji. Hudak dan Gallo ( 1997: 108), menjelaskan bahawa membuat janji atau sumpah adalah prinsip kesetiaan atau kesetiaan. Oleh itu kesetiaan boleh ditafsirkan sebagai setia kepada sumpah dan janji. Chiun dan Jacobs ( 1997: 40) menulis bahawa kesetiaan adalah sama dengan menepati janji, iaitu jururawat semasa bekerja mempunyai niat yang baik untuk menunaikan sumpah dan setia kepada janji.

Prinsip kesetiaan memerlukan individu menghormati janji dan komitmen mereka kepada orang lain. Jururawat itu benar dengan komitmennya dan menepati janjinya serta menyimpan rahsia pelanggan. Ketaatan, kesetiaan, adalah kewajipan seseorang untuk mengekalkan komitmen yang dibuat. Kesetiaan, menggambarkan kepatuhan jururawat kepada kod etika yang menyatakan bahawa tanggungjawab asas jururawat adalah untuk menggalakkan kesihatan, mencegah penyakit, memulihkan kesihatan dan meminimumkan penderitaan.

Prinsip kesetiaan menjelaskan kewajipan perawat untuk berpegang teguh kepada komitmennya, iaitu kewajipan untuk menjaga hubungan saling percaya antara perawat dan pesakit yang meliputi menepati janji dan menyimpan rahsia serta mengambil berat (Sitorus, 2000: 3). Prinsip kesetiaan ini dilanggar apabila jururawat tidak boleh merahsiakan pesakit melainkan ianya diperlukan, contohnya sebagai bukti di mahkamah, ia diperlukan untuk menegakkan kebenaran seperti siasatan dan sebagainya.

Penerapan prinsip kesetiaan dalam amalan kejururawatan, contohnya, seorang perawat tidak memberitahu penyakit pesakit kepada orang yang tidak berminat, atau media lain, baik diagnosis perubatan (Carsinoma, Diabetes Militus) dan diagnosis kejururawatan (Gas exchange disorders, kekurangan nutrisi). Selain daripada contoh-contoh ini, kerahsiaan pesakit ialah pemeriksaan keputusan makmal, keadaan ketika meninggal dunia dan sebagainya.

7. Kerahsiaan

Peraturan dalam prinsip kerahsiaan ialah maklumat tentang pelanggan mesti dirahsiakan. Segala yang terkandung dalam dokumen rekod kesihatan klien hanya perlu dibaca dalam konteks rawatan klien. Tiada siapa yang boleh mendapatkan maklumat sedemikian melainkan dibenarkan oleh pelanggan dengan bukti persetujuan. Perbincangan klien di luar kawasan perkhidmatan, memberitahu rakan atau keluarga tentang klien dengan profesional kesihatan lain harus dielakkan.

8. Akauntabiliti 

Akauntabiliti ialah piawaian yang pasti yang mana tindakan seorang profesional boleh dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa pengecualian.

Prinsip Etika Kejururawatan secara ringkas


Komponen prinsip etika:

1. Tanggungjawab profesional

2. Hak pesakit

(Spearman & Sheldon)
 

Skop Prinsip Etika Kejururawatan


1. Autonomi

Keupayaan untuk menentukan sendiri atau mengawal diri

Sikap:

 • Berdikari
 • Disiplin
 • Terbuka

Contoh tingkah laku:

 • Menghormati hak pesakit untuk membuat keputusan tentang penjagaan mereka
 • Tiba tepat pada masanya
 • Tidak berbual semasa pas, berdisiplin mendengar
 • Menerima input, kritikan, cadangan, baik daripada pesakit dan jururawat serta pekerja kesihatan lain

2. Berbuat baik 

Berbuat baik dan tidak merugikan orang lain

Contoh tingkah laku:

 • Menasihati pesakit tentang program senaman, tetapi jururawat juga menasihati pesakit yang berisiko mendapat serangan jantung supaya tidak bersenam
 • Menghormati klien yang tidak mahu ditransfusikan kerana pegangan agama mereka

3. Tiada mudarat 

Kewajipan jururawat untuk tidak menyebabkan kemudaratan atau kecederaan

Contoh tingkah laku:

 • Tidak menyebabkan kecederaan / kemudaratan fizikal dan psikologi kepada klien
 • Nasihatkan pesakit yang berdarah untuk ditransfusikan

4. Penyayang (Altruisme)

Menjaga kebajikan orang lain

Sikap:

 • Penyayang
 • Mesra
 • Komitmen
 • Rajin

Contoh tingkah laku:

 • Perkenalkan diri, senyum, panggil nama klien dengan nama kegemaran
 • Rawat dengan sabar
 • Jangan tangguhkan keperluan pesakit yang mesti dipenuhi
 • Bertindak balas terhadap keperluan pesakit

5. Keadilan 

Amalan profesional kejururawatan mengikut undang-undang, piawaian amalan, dan kepercayaan sebenar

Sikap:

 • Objektif
 • Integriti diri
 • Teruja

Contoh tingkah laku:

 • Tidak mendiskriminasi antara pesakit
 • Menunjukkan wajah yang berseri-seri walaupun waktu pejabat sudah tamat
 • Mengekalkan semua tingkah laku mengikut peraturan, SPO (integriti diri)

6. Kebenaran 

Kepatuhan dengan fakta, peraturan dan realiti

Sikap:

 • Bertanggungjawab
 • Rasional
 • Rasa ingin tahu
 • Jujur

Contoh tingkah laku:

 • Tindakan dilaksanakan berdasarkan SOP/ teori yang diperolehi
 • Mengetahui setiap tindakan yang rasional
 • Menggunakan 7 prinsip yang betul dalam pentadbiran dadah
 • Dapatkan penjelasan daripada CI/jururawat lain apabila menemui perkara yang tidak diketahui
 • Laporkan segera kepada CI atau penyelia jika anda membuat kesilapan

7. Menghormati Maruah Manusia 

Menghormati maruah manusia dan keunikan individu

Sikap:

 • Empati
 • Menghargai
 • Boleh dipercayai

Contoh tingkah laku:

 • Beri peluang kepada pesakit untuk memberitahu apa yang mereka adukan
 • Menepati janji kepada pesakit
 • Berhati-hati merawat mayat
 • Mengekalkan privasi pelanggan

8. Kerahsiaan

Contoh tingkah laku:

 • Kerahsiaan dokumentasi, baca sahaja untuk rawatan pelanggan
 • Maklumat hanya dengan kebenaran pelanggan

9. Tepati janji

Kewajipan untuk setia dan bertanggungjawab terhadap perjanjian

Contoh tingkah laku:

 • Menepati janji dan komitmen kepada pesakit
 • Menghargai komitmennya kepada orang lain

10. Kejujuran 

Kewajipan untuk memberitahu kebenaran

Contoh tingkah laku:

 • Memberi perkhidmatan kejururawatan yang penuh dengan kebenaran
 • Maklumat yang disampaikan adalah tepat, menyeluruh, objektif untuk memudahkan pemahaman dan penerimaan bahan sedia ada

11. Akauntabiliti

Satu piawaian pasti yang mana tindakan seorang profesional boleh dinilai (profesion boleh diukur)

Contoh tingkah laku:

 • Melakukan penjagaan dan tindakan kejururawatan mengikut piawaian
 • Jururawat bertanggungjawab ke atas diri sendiri, profesion, pelanggan, rakan sebaya, masyarakat
 • Jika jururawat melakukan prosedur yang salah, jururawat hendaklah menerima akibat disaman oleh pesakit

Posting Komentar untuk "11 Prinsip Etika Kejururawatan : Definisi Etika, Tatasusila dan Akhlak"