Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Definisi Pendidikan Watak Ialah: Faedah, Ciri dan Matlamat Pendidikan WatakApakah yang dimaksudkan dengan pendidikan watak? Apakah faedah dan matlamat pendidikan watak? Watak adalah pengajaran tentang perkembangan akhlak manusia. Untuk maklumat lanjut tentang maksud watak, sila baca definisi di bawah.

Definisi Watak


Watak ialah kesedaran tentang sesuatu tindakan atau tingkah laku. Watak itu sendiri bermaksud kesedaran, akal dan fikiran. Jadi maksud perkataan watak ialah tingkah laku dan perbuatan. Watak adalah sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan tingkah laku manusia, sifat dan perbuatannya, yang dilakukan secara sadar.

Watak ialah perangai. Dalam bahasa Arab, istilah watak itu sendiri dipanggil morality dan dalam bahasa Inggeris disebut ethics, yang bermaksud etika.

Faedah Pendidikan Watak


Penerapan watak dalam kehidupan seharian memberi impak positif kepada alam sekitar. Apabila setiap individu menunjukkan tingkah laku yang baik, orang lain juga akan menilai orang itu sebagai seorang yang baik.

Perwatakan yang baik ini dapat dilihat daripada tabiat yang sederhana, contohnya dengan budi pekerti yang baik, biasanya tersenyum dan memberi salam atau sering menggunakan perkataan tolong, minta maaf dan terima kasih.

Dengan perwatakan yang baik, sudah tentu persekitaran akan merasakan pengaruh yang baik juga.

Contoh penerapan aksara lain termasuk:

  • Menerapkan nilai-nilai murni sejak kecil hingga ke generasi muda.
  • Meningkatkan sumber manusia yang berakhlak tinggi.
  • Meningkatkan kesedaran belia tentang pembangunan sahsiah yang positif.

Berikut ini adalah manfaat pendidikan watak dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

1. Dalam keluarga

Keluarga merupakan titik tolak pembentukan sahsiah, bermula daripada kasih sayang sesama ahli keluarga, menghormati ibu bapa, hinggalah kepada norma dan akhlak. Perhatian yang secukupnya kepada anak-anak akan menjadikan anak-anak mempunyai watak mulia yang baik pada masa hadapan.

Ikatan perwatakan ini akan menjadikan ahli keluarga kuat dan harmoni. Begitu juga apabila anak yang berakhlak mulia telah dewasa dan akan membina keluarga, sudah tentu keluarga yang dibina juga akan menjadi keluarga yang berakhlak mulia.

2. Dalam masyarakat

Orang yang berwatak mulia akan ada di hati setiap orang, kerana orang yang berwatak mulia sudah tentu mudah diterima. Golongan seperti ini dipercayai mempunyai pengaruh yang positif kepada masyarakat, mereka lebih rapat antara satu sama lain, lebih terbuka, mempunyai solidariti sehingga dapat menyemai rasa tanggungjawab dalam masyarakat.

3. Dalam Bangsa dan Negara

Secara tidak langsung, sikap perwatakan manusia dapat mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan di sebuah negara. Jika nilai-nilai kebaikan telah ditanamkan dalam diri manusia sejak kecil, maka generasi penerus bangsa sudah pasti berwatak mulia dan menjadi orang yang berpengaruh bagi bangsa dan negara kelak.

Ciri-ciri orang yang berwatak mulia


1. Percaya

Orang yang berwatak mulia umumnya menunjukkan bukti ketaatan kepada ajaran Yang Maha Kuasa. Ketaatan dan amanah ini akan menjadi tonggak yang mengukuhkan kepatuhan kepada peraturan.

Seperti peraturan yang berlaku dalam masyarakat dan peraturan agama, seperti mentaati perintah dan menjauhi larangan. Ini dimanifestasikan dengan ketaatan kepada ibadah dan bertindak mengikut norma agama.

2. Fikir baik

Orang yang mempunyai perwatakan yang baik umumnya menunjukkan kebolehan untuk berfikir dan menilai secara objektif, dan bersedia untuk dikritik atau diperbetulkan. Kematangan dalam berfikir dan bertindak akhirnya membentuk sahsiah manusia agar dapat menguruskan emosi dengan lebih baik.

3. Tanggungjawab

Orang yang berwatak mulia akan berani bertanggungjawab terhadap segala akibat daripada keputusan atau tindakan yang diambil.

4. Jujur

Orang yang baik perwatakannya tidak suka berbohong, orang seperti ini biasanya akan bercakap benar dan berani mengaku kesilapan.

5. Pengampunan

Seseorang yang berwatak mulia mempunyai sifat pemaaf dan mampu memaafkan kesalahan orang lain.

6. Merendah hati

Seseorang yang berwatak mulia tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong dan cenderung mempamerkan sikap dan tingkah laku yang merendah hati, walaupun sebenarnya dia lebih baik daripada orang lain.

7. Adil

Orang yang berwatak mulia akan bersikap adil, tegas dan tidak berat sebelah dalam membuat keputusan. Bukan double standard dan objektif untuk kebaikan semua pihak.

Matlamat Pendidikan Watak


Tujuan pendidikan watak sangat banyak, jika diambil dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan watak adalah untuk berakhlak mulia, berikut beberapa bentuk watak mulia beserta pengertiannya:

1. Jujur

Mempunyai perwatakan yang jujur ​​adalah kelebihan yang membezakan seseorang dengan orang lain. Mempunyai perwatakan yang jujur ​​juga memudahkan manusia untuk diterima dan dipercayai oleh orang lain.

Tidak sedikit orang yang juga jujur ​​kerana semua orang di sekeliling mereka adalah orang yang jujur. Bahagian paling sukar untuk menjadi orang yang jujur ​​adalah jujur ​​dalam persekitaran yang tidak jujur.

2. Amanah

Seseorang yang mempunyai watak yang boleh dipercayai adalah seseorang yang disayangi oleh semua orang. Dalam amanah itu ada kejujuran, tanggungjawab dan jiwa yang mulia. Dan orang yang boleh dipercayai pastinya mempunyai reputasi yang baik, dan mempunyai peluang kejayaan yang lebih tinggi daripada orang lain.

3. Ikhlas

Orang yang rela dan menerima keadaan adalah orang yang boleh berdamai dengan diri sendiri. Dan orang seperti itu biasanya dapat membawa kedamaian kepada orang-orang di sekeliling mereka.

4. Bermuhasabah diri

Orang yang berwatak mulia mampu bermuhasabah diri dan kekurangannya, orang sebegini mahu introspeksi diri untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Inilah yang membolehkan seseorang berfikir dengan bijak, melakukan apa yang perlu, dan tidak melakukan apa yang tidak perlu.

Maka pemahaman tentang watak, sifat, manfaat dan tujuan pendidikan watak bermula dari hal-hal kecil bagi manusia.

Posting Komentar untuk "Definisi Pendidikan Watak Ialah: Faedah, Ciri dan Matlamat Pendidikan Watak"