Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Hak Pesakit Adalah: Pemahaman dan Hak Keluarga Menurut WHO di HospitalSelain beberapa hak dan kewajipan jururawat, jururawat juga perlu mengiktiraf hak pesakit sebagai objek dalam amalan kejururawatan. Sebagai hak asasi sebagai manusia, penerima asuhan kejururawatan juga perlu dilindungi haknya, mengikut perkembangan dan tuntutan dalam amalan kejururawatan semasa, pesakit juga lebih diminta untuk menentukan sendiri dan mengawal badan sendiri apabila sakit; persetujuan, kerahsiaan, dan hak pesakit untuk menolak rawatan adalah aspek penentuan nasib sendiri. 

Tetapi sebaliknya, individu yang sakit sering tidak dapat menyatakan haknya, kerana mengisytiharkan hak memerlukan tenaga yang baik dan kesedaran diri, manakala dalam keadaan sakit seseorang mengalami kelemahan atau terikat.

Dengan penyakit mereka dan dalam keadaan ini. , individu sering tidak menyedari hak mereka, di sinilah peranan seorang jururawat profesional.Oleh itu, sebagai seorang jururawat profesional, anda harus mengetahui hak-hak pesakit, menurut Annas dan Healy, 1974, hak-hak pesakit adalah seperti berikut. :

Hak Pesakit dan Keluarga Menurut WHO ketika dirawat di Pusat kesihatan awam


 1. Mendapatkan maklumat mengenai peraturan dan undang-undang yang terpakai di Pusat kesihatan awam
 2. Mendapatkan maklumat tentang hak dan kewajipan pesakit
 3. Dapatkan perkhidmatan yang berperikemanusiaan, adil, jujur dan tidak diskriminasi.
 4. Mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti mengikut piawaian profesional dan prosedur operasi standard.
 5. Dapatkan perkhidmatan yang berkesan dan cekap supaya pesakit mengelakkan kerugian fizikal dan material.
 6. Failkan aduan tentang kualiti perkhidmatan yang diperolehi.
 7. Pilih doktor mengikut minatnya.
 8. Minta nasihat doktor tentang penyakit yang dihidapinya
 9. Dapatkan privasi dan kerahsiaan penyakit yang dihidapinya, termasuk data perubatannya.
 10. Mendapatkan maklumat yang merangkumi diagnosis dan prosedur tindakan perubatan, tujuan tindakan perubatan, tindakan alternatif, risiko dan komplikasi yang mungkin berlaku dan prognosis tindakan yang diambil serta anggaran kos rawatan.
 11. Memberi kelulusan atau menolak tindakan yang akan diambil oleh petugas kesihatan terhadap penyakit yang dihidapinya.
 12. Ditemani keluarganya dalam keadaan kritikal.
 13. Melakukan ibadah mengikut agama atau kepercayaannya selagi tidak mengganggu pesakit lain.
 14. Mendapat keselamatan dan keselamatan semasa rawatan.
 15. Mengemukakan cadangan, cadangan, penambahbaikan kepada rawatan hospital

Kewajipan Pesakit dan Keluarga di Pusat Kesihatan


 1. Pesakit dan keluarga diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi semua peraturan dan peraturan.
 2. Pesakit dan keluarga diwajibkan untuk memberikan maklumat yang betul, jelas dan jujur.
 3. Pesakit dan keluarga bertanggungjawab untuk proses penyembuhan
 4. Pesakit dan keluarga diwajibkan mematuhi segala arahan daripada doktor, bidan dan jururawat untuk proses penyembuhan.
 5. Pesakit dan keluarga wajib menunjukkan rasa hormat dan toleransi.
 6. Memberi pampasan atas perkhidmatan yang diterima, kecuali mereka yang mempunyai insurans 

Hak Pesakit dan Keluarga Menurut WHO ketika di Hospital


Hak Pesakit dan Keluarga:

 1. Hak untuk perkhidmatan yang berperikemanusiaan
 2. Hak untuk mendapatkan penjagaan kejururawatan yang berkualiti
 3. Hak untuk meminta doktor yang merawat berunding dengan doktor lain
 4. Hak untuk "privasi" dan kerahsiaan mengenai penyakit yang dihidapi.
 5. Hak untuk mendapatkan maklumat yang jelas tentang penyakit yang dihidapi, apakah tindakan perubatan yang akan diambil dan kemungkinan penyakit yang timbul akibat tindakan tersebut, rawatan alternatif lain, prognosis atau perjalanan penyakit, serta anggaran kos rawatan.
 6. Hak untuk meminta supaya tidak dimaklumkan tentang penyakit itu kepada orang atau pihak lain
 7. Hak untuk menolak tindakan diambil terhadapnya
 8. Hak untuk memfailkan aduan dan mendapat maklum balas segera
 9. Hak untuk ditemani oleh keluarga dalam keadaan kritikal
 10. Hak untuk menamatkan rawatan dan kemasukan ke hospital atas tanggungjawab sendiri
 11. Hak untuk menjalankan ibadah dan kepercayaan agama di hospital, selagi tidak mengganggu rawatan dan pesakit lain

Kewajipan Pesakit dan Keluarga:


 1. Pesakit dan keluarga mereka wajib mematuhi semua peraturan dan peraturan di hospital
 2. Pesakit diwajibkan untuk memberitahu secara jujur tentang segala-galanya tentang penyakit mereka
 3. Pesakit wajib mematuhi semua arahan doktor semasa rawatannya
 4. Pesakit dan/atau penjaga wajib memenuhi semua perjanjian yang ditandatangani olehnya.

Peraturan Pesakit dan Pelawat


 1. Pesakit dan keluarga mereka diminta untuk menjaga kebersihan dan ketenteraman di persekitaran hospital, dan mematuhi peraturan yang dikenakan.
 2. Semasa rawatan, pesakit dan keluarga mereka dilarang merokok, mengambil minuman keras dan dadah di dalam Bangunan Hospital.
 3. Pesakit/keluarga pesakit tidak dibenarkan membawa: Jumlah wang yang banyak, barang kemas/berharga, alatan yang menggunakan elektrik. Makanan & minuman untuk pesakit tanpa kebenaran doktor yang merawat. Peralatan tidur dari luar seperti: tikar, tilam, bantal dan sebagainya.
 4. Pihak Hospital tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan pada barang-barang ini.
 5. Kos membaiki/menggantikan harta benda hospital yang rosak/hilang akibat kecuaian keluarga/pelawat pesakit akan ditanggung oleh pesakit.
 6. Pesakit pelayan tidak lebih daripada 1 orang
 7. Penjaga pesakit adalah keluarga dan mestilah berumur 17 tahun ke atas
 8. Tidak membenarkan kanak-kanak berumur < 12 tahun memasuki bilik pesakit 

Posting Komentar untuk "Hak Pesakit Adalah: Pemahaman dan Hak Keluarga Menurut WHO di Hospital"